Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Start

58 - 623 09 22

Człowiek - nasza inteligentna specjalizacja

Rekrutacja 2017

    sl2017 1  sp 2017 1

E-Learning PWSNS

claroline

Katalog biblioteczny

Wirtualny Dziekanat

Serwer grafików

Grafik pracy uczelni

grafik pracy

Plany zajęć

Erasmus+  w pytaniach i odpowiedziach PWSNS w Gdyni otrzymała rozszerzoną Karte Uczelni Erasmusa (EUCX).

Studenci wyjeżdżają najczęściej na jeden semestr studiów w uczelni partnerskiej. Pobyt może zostać przedłużony do dwóch semestrów w ramach tego samego roku akademickiego, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami – indywidualne wnioski są rozpatrywane przez Rektora uczelni. Praktyka studencka obejmuje okres wakacyjny od 1 lipca do 30 września.

Aby zrealizować studia zagraniczne, możesz wyjechać po ukończonym pierwszym roku studiów. Na praktykę wyjeżdża się najczęściej w wakacje, by nie opuścić zajęć w macierzystej Uczelni.

Student wyjeżdżający na studia w ramach Programu Erasmus otrzymuje stypendium, które pokrywa większą część wydatków związanych z wyjazdem (tkj. zakwaterowanie, wyżywienie). Student pokrywa koszty transportu i ubezpieczenie, oraz ewentualne inne wydatki. Student NIE PŁACI CZESNEGO ZA SEMESTR ani w PWSNS ani w Uczelni Partnerskiej w trakcie wyjazdu na studia. W uczelni zagranicznej stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy. Jeżeli przysługuje Ci stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), będziesz je otrzymywać również w czasie studiów za granicą..

Koordynator Programu Erasmus w PWSNS przekazuje studentowi przed wyjazdem wszelkie dane kontaktowe do uczelni partnerskiej. Należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem współpracy z zagranicą uczelni przyjmującej i poprosić, zwykle w języku angielskim (pomocny także język hiszpański) o pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub kwaterze prywatnej.

Musisz wówczas spróbować zaliczyć go w terminie poprawkowym w uczelni partnerskiej, a jeśli nie będzie to możliwe, należy zgłosić ten fakt Koordynatorowi Programu Erasmus w PWSNS.

Studenci PWSNS w Gdyni realizują 3 miesiące praktyki zagranicznej.

Nasi partnerzy

 
 
 
 
 
 

Kurs Ilustracji i Digital Paintingu REDpixel

PWSNS Portfolio

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
81-213 Gdynia, ul.Opata Hackiego 8-10
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni (PWSNS), jest niepaństwową wyższą szkołą zawodową, utworzoną dnia 14 sierpnia 2001roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-221/TT/2001. Dnia 6 listopada 2001r. uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych MENiS pod Nr 225.