Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Studia I stopnia - Pedagogika

58 - 623 09 22

Specjalność: Wczesna edukacja z WF i promocją zdrowia

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

 • zagadnienia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I-III; pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych (I etap edukacyjny)
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
 • konstruowanie autorskich programów zajęć z WF
 • tworzenie Programów Promocji Zdrowia
 • warsztaty praktyczne z atrakcyjnych metod aktywności ruchowej
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • psychologię sportu
 • dobre praktyki – uczniowskie kluby sportowe
 • dietetyka
 • naukę języka obcego w formie lektoratu
 • specjalistyczną praktykę zawodową

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

 • nauczyciela wiodącego i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
 • nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • trenera uczniowskiego klubu sportowego
 • opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym