Arteterapia

Studia podyplomowe w zakresie Arteterapii są adresowane do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki i innych).

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do organizowania i prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi.

Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami, niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach.

Słuchacze nabywają w czasie studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii, potrafi dobrać i stosować w pracy wybrane metody i techniki, z wykorzystaniem różnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Absolwent posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, organizacje pozarządowe i służbę zdrowia.

Studia kwalifikacyjne, 3-semestralne, 350 godzin zajęć, 60 godz. praktyk

 

81-213 Gdynia, ul.Opata Hackiego 8-10, tel. 58 623-09-22 pwsh@pwsns.edu.pl

Copyright © 2014. Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni.

S5 Box